STRATEGIPLAN FOR 2020 – 2024

VISJON
–    Opplevelser du husker.

Teater Ibsen skal gjøre kunsten viktig for enkeltmennesket og samfunn gjennom å være tilgjengelig, aktuell og utfordrende.

 

OMDØMME OG VERDIER

Teater Ibsen skal med inspirasjon fra Henrik Ibsens verker være:
Inspirerende
Bevegende
Samlende
Engasjerende
Nyskapende

Teater Ibsen skal være et profesjonelt, aktuelt og samfunnsbevisst teater med gjennomslagskraft.
Teater Ibsen skal være inkluderende og uredd og all virksomhet skal vise samfunnsengasjement.
Teater Ibsen skal ha medarbeidere med høy faglig kompetanse som er positive, modige og ansvarlige.

AMBISJONER

Teater Ibsen skal etablere fyrtårn for økt synlighet, identitet og merkevarebygging.

Opplevelsene Teater Ibsen gir, skal være attraktive, relevante og skape refleksjon.
Teater Ibsen skal være en viktig arena for publikum, samarbeidspartnere og ansatte, og være en viktig arena og aktør for kulturutviklingen i Vestfold og Telemark.
Teater Ibsen skal ha fokus på å styrke identitet og forankring gjennom å være kunstnerisk nyskapende og ha en tydelig stemme i den offentlige kunst- og kulturdebatten. Publikum skal oppleve teatret som en viktig samfunnsaktør og repertoaret skal samlet gi opplevelser for alle. Ibsens dramatikk skal være en viktig del av virksomheten.

Teater Ibsen skal sikre at barn og unge får oppleve profesjonell teaterkunst av høy kvalitet på ulike scener, i barnehager og på skoler i regionen.

Ibsen Awards skal være en viktig del av Teater Ibsen med fokus på Ibsen, teater og politisk og sosial relevans med et internasjonalt perspektiv. Ibsen Awards Festival skal være en aktuell og viktig arena for scenekunstdebatten. Ibsen Scholarships skal synligjøre Ibsens betydning for scenekunst og samfunnsdebatt i ulike deler av verden.

IDENTITET OG SYNLIGHET
Teater Ibsen er et turneteater med ansvar for en stor region.
Teater Ibsen skal være tett på publikum og hele tiden strekke seg etter å nå flere publikummere.

Vi skal ha en profil som kommuniser effektivt med publikum og den skal bidra til å skille oss ut i mengden av tilbydere.
Forankring i nedslagsfeltet er en av de viktigste oppgavene for teatret i strategiperioden. Vi skal definere identitetsmarkører som vil bidra til synlighet, forankring og en tydelig identitet.
Teater Ibsen skal utvikle og iverksette en overordnet media- og markedsstrategi. Fokus skal være på nye kommunikasjonsarenaer, digitale plattformer og redaksjonelt arbeid. Vi skal hele tiden søke nye løsninger for å øke publikumsoppslutningen.

ORGANISASJON
Teater Ibsen skal ha stor omstillingsevne, en effektiv ressursutnyttelse tilpasset økonomiske rammer, personale, aktivitet og kunstnerisk visjon. Teater Ibsen skal være profesjonell i alle ledd og med sin teaterfaglige kompetanse være en attraktiv samarbeidspartner i regionen.
Teater Ibsen skal ha fokus på god informasjonsflyt, involvering, medbestemmelse og teamarbeid for å skape et attraktivt, samlende, inkluderende og dynamisk arbeidsmiljø. Dette skal sikres gjennom en tydelig organisasjonsstruktur, en aktiv ledergruppe og et sammensatt kunstnerisk råd.
Teater Ibsen skal være en arbeidsplass for utvikling og nye utfordringer, og legge til rette for kompetanseheving samt opprettholde de ulike fagområdene i feltet. Teater Ibsen har som målsetting å ha kontinuitet i det kunstneriske personalet.

ØKONOMI
Teater Ibsen skal ha en sunn økonomi og arbeide for en optimal utnyttelse av alle tilgjengelige ressurser. Langsiktig planlegging og forutsigbarhet er avgjørende for god drift og produksjon.

Det viktigste punktet for den økonomiske utviklingen er å arbeide for økt tilskudd til husleie.
Planlegging, finansiering og bygging av prøvesal med tilhørende fasiliteter er et langsiktig mål.

ETIKK
Teater Ibsen skal til enhver tid følge de vedtatte etiske retningslinjene for teatret.

Strategiplanen for Teater Ibsen skal til enhver tid gjenspeiles i alle gjeldende handlingsplaner.