Christin Normann

Adm. dir

Send e-post
909 43 610

Bo Anders Sundstedt

Teatersjef

Send e-post
906 21 988

Hedvig Søiland

Dramaturg

Send e-post
986 98 666

Hilde Guri Bohlin

Leder Ibsen Scope

Send e-post
917 67 903

Heidi Paulsen

Regnskapsleder

Send e-post
359 05 045

Terje Gundersen

Teknisk sjef

Send e-post
905 07 561

Per L. Haugen

Produksjonsleder

Send e-post
915 55 537

Kristian Hauge

Markedssjef

Send e-post
976 66 674

Gøran Aas

Leder smie

Send e-post
359 05 050

Rune Gåsodden

Snekker

Send e-post
359 05 050

Unni Bang Andersen

Leder systue

Send e-post
359 05 057

Sigbjørn Rell

Lydtekniker

Send e-post
359 05 050

Tuva Grøterud

Lysmester

Send e-post
359 05 050

Morten Berntsen

Inspisient

Send e-post
481 86 579

Maria Gabriela Zemba

Renholder

Send e-post
359 05 050

Heidi Tangen

Adm.sekretær

Send e-post
359 05 050

Gunn Bakke Hansen

Salgs- og informasjonssekretær

Send e-post
359 05 041

Elin Anthonisen

Barbetjent

Send e-post
359 05 050

Mette Halvarp

Billettkontrollør

Send e-post
359 05 050

Bjarne Mosbakk

Billettbetjent

Send e-post
359 05 040