Bo Anders Sundstedt

Teatersjef

Send e-post
906 21 988

Katharina Berg Skomedal

Direktør

Send e-post
997 36 890

Åste Marie Bjerke

Dramaturg

Send e-post
412 36 328

Hadle Reisæter

Skuespiller

Send e-post
359 05 050

Hilde Guri Bohlin

Leder Ibsen Scope

Send e-post
917 67 903

Heidi Paulsen

Regnskapsleder

Send e-post
359 05 045

Terje Gundersen

Teknisk sjef

Send e-post
905 07 561

Per L. Haugen

Produksjonsleder

Send e-post
915 55 537

Kristian Hauge

Markedssjef

Send e-post
976 66 674

Malene Nordskog

Markedskonsulent

Send e-post
484 90 368

Gøran Aas

Leder smie

Send e-post
359 05 050

Rune Gåsodden

Snekker

Send e-post
359 05 050

Freydis Ravn

Maler/rekvisitør

Send e-post
359 05 050

Unni Bang Andersen

Leder av systue

Send e-post
359 05 057

Sigbjørn Rell

Leder av lydavdelingen

Send e-post
359 05 050

Tuva Grøterud

Lysmester

Send e-post
359 05 050

Heidi Tangen

Adm.sekretær

Send e-post
359 05 050

Elin Anthonisen

Barvert

Send e-post
359 05 050

Renate Stenstrøm

Barvert

359 05 050

Mette Halvarp

Publikumsvert

Send e-post
359 05 050

Ann-Carin Risinggård

Publikumsvert

359 05 050

Bjarne Mosbakk

Billettbetjent

Send e-post
359 05 040