Sonen

I SONEN foregår handlingen en mørk kveld i en fraflyttet bygd.