SNÅSAMANNENS SANG

Alle vi som bor her i landet har en mening om Snåsamannen. Vi vet ikke helt hva vi skal tro.