Papirfly

Union, en viktig del av den stolte industrihistorien som Grenland er tuftet på, skulle nedlegges i 2006, etter mer enn 130 års sammenhengende drift.