Nye retningslinjer

Nye retningslinjer fra regjeringen trer i kraft fra 7. mai.