Musikkteater med Den Gode Melodi

Tilbud til lag og foreninger i ukene:
35 – 50 (ikke ukene 37, 38, 42, ,43 og 48)