Kanin kanin

av den franska dramatikeren Coline Serreau