Ibsen Scope 24

Hele verden kommer til Skien i april når Ibsen Scope Festival arrangeres. Kompanier fra bl.a. Chile, Norge, Iran og Brasil gjester byen med sine tolkninger av Henrik Ibsens verker.