Fri som fuglen

av Gyrid Axe Øvsteng, Jesper Halle og Maria Tryti Vennerød.