Fra Grenland til Graceland

I fra Grenland til Graceland møter vi Marie som bare vil en ting, nemlig å synge Elvis, men som til slutt nesten går under i sin egen suksess.