Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige

I anledningen Dag Solstads 70-års jubileum er teatret blitt spurt om å dramatisere en av hans bøker.