Fangen fra Rotteholmen

Samarbeidsproduksjon med Larvik kulturskole