DET BESTE AV DET VERSTE

Har livet på scenen levd opp til de forventningene og drømmene de hadde før de ble profesjonelle skuespillere?