Bukkene Bruse, trollefar og trollelydene

"Bukkene Bruse, trollefar og trollelydene" er musikkteater for barn fra 3 til 8 år, hvor musikk er det bærende elementet som skaper bilder i hodene til barna.