Break Her New

Hvordan pusler du sammen sannheten når du ikke kan vite hva sannheten er? Hvordan henger du sammen når noe ubeskrivelig vondt har skjedd?