BRAND

Teater Ibsen har fått en rekke henvendelser fra hele landet om vi ikke skal spille flere forestillinger av Brand- og nå skjer det. (Dette var i 2018)