Best før, ofte god etter

Tilbud til lag og foreninger, kulturhus, losjer, bydelshus, sykehjem m.m