Barnehage 2024

"Bukkene Bruse, trollefar og trollelydene" er musikkteater for barn fra 3 til 8 år. Musikk er det bærende elementet som skaper bilder i hodene til barna.