«03:08:38 – Tilstander av Unntak»

Forestillingen en rekonstruksjon av ettermiddagen 22. juli 2011 presentert i sanntid, sentrert rundt en komposisjonav autentiske radiosendinger og lydopptak fra denne dagen. Mot lydkulissene arbeider et team av tegnere, filmskapere og musikere med sine fortolkinger.