0 + 0 = 4

Kan man bli uskyldig dømt i Norge, bare man er på feil sted til feil tid?