Christin Normann

Adm. direktør

Send e-post
90 94 36 10

Thomas Bye

Teatersjef

Send e-post
90 75 64 79

Hilde Guri Bohlin

Leder Ibsen Awards

Send e-post
91 76 79 03

Heidi Paulsen

Regnskapsleder

Send e-post
35 90 50 45

Terje Gundersen

Teknisk sjef

Send e-post
90 50 75 61

Per L. Haugen

Produksjonsleder

Send e-post
91 55 55 37

Hilde Fiskum

Salgs - og informasjonsleder

Send e-post
92 22 08 73/35 90 50 42

Marina Popovic

Skuespiller

Send e-post
35 90 50 50

Mathilde Alfrida Jakobsen Skarpsno

Skuespiller

Send e-post
35 90 50 50

Patrik Asplund Stenseth

Skuespiller

Send e-post
35 90 50 50

Stian Isaksen

Skuespiller

Send e-post
97 58 14 73

Hans Georg Andersen

Prosjektleder

Send e-post
91 64 62 44

Gøran Aas

Leder smie

Send e-post
35 90 50 50

Rune Gåsodden

Snekker

Send e-post
35 90 50 50

Unni Bang Andersen

Leder systue

Send e-post
35 90 50 57

Erik Spets Sandvik

Lysmester

Send e-post
35 90 50 50

Sigbjørn Rell

Lydtekniker

Send e-post
35 90 50 50

Morten Berntsen

Inspisient

Send e-post
48 18 65 79

Maria Gabriela Zemba

Renholder

Send e-post
35 90 50 50

Heidi Tangen

Adm.sekretær

Send e-post
35 90 50 50

Gunn Bakke Hansen

Salgs- og informasjonssekretær

Send e-post
35 90 50 41

Elin Anthonisen

Barbetjent

Send e-post
35 90 50 50

Mette Halvarp

Billettkontrollør

Send e-post
35 90 50 50

Bjarne Mosbakk

Billettbetjent

Send e-post
35 90 50 40