Min venn Fascisten

- En satirisk musikal.
Spilles på Teater Ibsen fra 13. sept. til 9. nov.